Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL www.observadoresdelmar.es

En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que el lloc web www.observadoresdelmar.es és titularitat de l'Institut de Ciències del Mar (a partir d’ara, ICM), del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), amb domicili a Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49 08003-Barcelona.

L'accés i ús d'aquest lloc web implica l'acceptació de cadascuna de les condicions establertes en aquest avís legal i la submissió a la legislació espanyola, renunciant a altres furs, i per això és important llegir atentament la informació que segueix a continuació.

L'ICM informa que l'accés i ús de la pàgina web www.observadoresdelmar.es i tots els subdominis i directoris inclosos estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts pogués precisar de l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

L'ICM es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració i presentació, així com d'eliminar informació continguda o suspendre temporalment l'accessibilitat.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tant el disseny del portal www.observadoresdelmar.es i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a l'ICM.

La informació disponible al portal www.observadoresdelmar.es, excepte indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització, quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació exclusivament per a usos no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida, en qualsevol circumstància, la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a citar l'autor i la font dels documents objecte de la reutilització i a informar Observadors del Mar a través del correu observadoresdelmar@icm.csic.es.

La informació, documents, imatges, vídeos, àudios i qualsevol altre contingut que els usuaris comparteixin a través d'aquest portal queden subjectes a les condicions de reutilització, reproducció, modificació, distribució i comunicació de continguts descrites en aquest avís legal.

L'ICM es reserva el dret d'utilitzar, reproduir, modificar i distribuir els continguts compartits pels gestors i els usuaris d'aquest portal per a la divulgació i promoció del projecte Observadors del Mar a través de canals de comunicació propis i aliens, sempre citant l'autor i font d'aquests continguts.

L'usuari que accedeix als serveis que ofereix aquest lloc web es compromet a fer un ús d'aquesta pàgina única i exclusivament per a activitats lícites i a comportar-se d'acord amb les finalitats, termes i condicions aquí establertes. L'ICM es reserva el dret de donar de baixa del servei a qui faci un ús inadequat o irrespectuós del portal.

L'ICM no es responsabilitza de l'originalitat dels continguts compartits pels usuaris ni pel mal ús que aquests els puguin donar. Aquesta responsabilitat és exclusiva de l'usuari que comparteix continguts no originals. Així mateix, l'ICM i els gestors d'Observadors del Mar es reserven el dret de retirar del portal aquells continguts que considerin que vulneren els drets del seu autor original o l'originalitat sigui dubtosa.

L'ICM i els gestors d'Observadors del Mar treballen per assegurar que els continguts i funcionament del seu lloc web siguin de la millor qualitat possible. No obstant això, no garanteixen la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni es faran responsables de possibles problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteixen l'absència de virus ni d'altres elements lesius que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) de qui accedeixi o en els documents electrònics, aplicacions i fitxers emmagatzemats en el mateix, pel que s'exclouen de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin produir-se en el seu sistema informàtic.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'ICM i els gestors d'Observadors del Mar es comprometen a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'ICM és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.observadoresdelmar.es.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

EL ICM es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, l'ICM anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que es consideri necessari, l'acceptació de les mateixes.

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]