Observació : Detalls

Data:

03/Octubre/2012

Latitud:

42.3737

Longitud:

8.5535

Validada

Atenció coralls!

Eunicella cavolini

Nom comú: Gorgònia groga, Gorgonia amarilla

Foto:

Hàbitat:

Cens d'afectació:

Cens fondària (m):

14.6

Colònies no afectades (individus):

-

Colònies afectades (individus):

- Colonitzades
- No colonitzades
- Amb i sense colonització

Total colònies censades (individus):

-

Comentaris:

4 With epibiosis/4 without epibiosis

Observador

Giuseppe
Guarnieri

Data de creació: 2012-10-03 15:45:02 | Data d'edició: 2014-04-20 17:04:54

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]