Observació : Detalls

Data:

03/Octubre/2012

Latitud:

42.3865

Longitud:

8.5834

Validada

Atenció coralls!

Eunicella cavolini

Nom comú: Gorgònia groga, Gorgonia amarilla

Foto:

Hàbitat:

Paret

Límit superior població (m):

-

Cens d'afectació:

Cens fondària (m):

20-25 m

Colònies no afectades (individus):

-

Colònies afectades (individus):

- Colonitzades
- No colonitzades
- Amb i sense colonització

Total colònies censades (individus):

-

Comentaris:

Afectadas:
con epibiontes: 1

Observador

Diego
Kersting

Data de creació: 2012-10-03 15:53:39 | Data d'edició: 2013-04-05 10:48:54

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]