Observació : Detalls

Data:

06/Octubre/2012

Latitud:

42.3722

Longitud:

8.5346

Validada

Atenció coralls!

Eunicella cavolini

Nom comú: Gorgònia groga, Gorgonia amarilla

Foto:

Hàbitat:

Paret

Límit superior població (m):

< 5

Cens d'afectació:

Cens fondària (m):

20

Colònies no afectades (individus):

-

Colònies afectades (individus):

- Colonitzades
- No colonitzades
- Amb i sense colonització

Total colònies censades (individus):

-

Comentaris:

colonies affectées avec épibiosis = 7

Observador

Joseph
Albertini

Data de creació: 2012-10-06 12:12:07 | Data d'edició: 2014-04-20 12:59:49

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]