Observació : Detalls

Data:

24/Desembre/2016 (11:00)

Latitud:

41.1425

Longitud:

1.4135

Atenció coralls!

Oculina patagonica

Foto:

Hàbitat:

Bloc

Fondària observació (m):

< 5

Cens d'afectació:

Cens fondària (m):

<1 m

Colònies no afectades (individus):

-

Colònies afectades (individus):

1 Mortalitat
3 Bleaching

Total colònies censades (individus):

4

Comentaris:

La colònia de la imatge a escassament 50 cm de profunditat amb orientació oest. Afectació inferior al 10%.

Observador

Enric
Pena Franch

Data de creació: 2017-01-02 20:19:59 | Data d'edició: 2017-01-02 20:20:18

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]