Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Nieves del Rocio

Cognoms:

Colas Ruiz

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Soy estudiante y espero que posible investigadora en ciencias del mar. Cuento con un máster en impactos del cambio climático y actualmente estoy realizando otro en Gestión costera y de aguas.

Àrea de seguiment:

Costa Andalusa Atlàntica

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]