Observador : Detalls

Observacions fetes: 3 Observacions
111

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

Instituto de Investigaciones Marinas Vigo

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Licenciado en CC Biológicas
Trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) de Vigo.
Utilizo la imagen submarina tanto para proyectos científicos como de divulgación del medio marino y fluvial.

Ciutadans relacionats:

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]