Observador : Detalls

Observacions fetes: 8 Observacions
8

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

IES DOCTOR BALMIS

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Observador y fotógrafo experimentado de aves marinas.
Colaboro con proyectos de conservación locales de conservación de hábitats. Como profesor de secundaria, lidero un grupo de alumnos para implicarlos en la conservación de la naturaleza y en particular, realizaremos un estudio comparativo de la cantidad de plásticos en las playas de Alicante

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]