Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

Escola Salesians Rocafort

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Som la classe de sisè de primària de l'escola Salesians Rocafort i estem participant aquest curs del projecte Observadors a la platja, fent el mostreig a la platja de la Barceloneta, l'anàlisi de les dades a l'aula i la realització del quadern de camp entre d'altres...

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]