Observador : Detalls

Observacions fetes: 2 Observacions
2

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

andrea

Cognoms:

cebrecos

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Soy una amante del mar, licenciada en Medioambiente y gestora de sistemas acuáticos, mi pareja es buzo profesional, actualmente recolector de gelidium.

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]