Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

IES CRUCE DE ARINAGA

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Somos un centro educativo situado a solo 4 km de la costa, por lo que gran parte de nuestro alumnado vive junto al mar e interacciona con él cada día. Algunas de las acciones medioambientales que realizamos tienen como objetivo el medioambiente costero y marino

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]