Observador : Detalls

Observacions fetes: 8 Observacions
2321

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

Andrés

Cognoms:

Navarro

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Navegación a vela y buceo en aguas costeras

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]