Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Keith

Cognoms:

JY

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

My name is Keith Towle but everybody calls me Keith. I'm from France. I'm studying at the university (3rd year) and I play the Euphonium for 10 years. Usually I choose music from the famous films :).
I have two sister. I love Baseball, watching TV (Grey's Anatomy) and Seashell Collecting.

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]