Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Josep Manuel

Cognoms:

Contel Berzagay

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Sóc membre del Grup Marítim-coster del cos d´Agents Mediambientals de la Generalitat Valenciana.

Àrea de seguiment:

Costa Valenciana-Alicantina

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]