Observador : Detalls

Observacions fetes: 16 Observacions
16

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

Revista de Gestão Costeira Integrada

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

The JICZM - Journal of Integrated Coastal Zone Management (RGCI – Revista de Gestão Costeira Integrada) is a peer-reviewed international journal that publishes articles dealing with all the subjects related to coastal management, namely focused on coastal oceanography (physical, geological, chemical, biological), engineering, economy, sedimentology, sociology, ecology, history, pollution, laws, biology, anthropology, chemistry, politics, etc.
ISSN: 1646-8872
OPEN ACCESS

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]