Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom:

Kera

Cognoms:

Garcia Ribas

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Estudiant del primer any de Batxillerat científic amb intencions de fer biologia marina a les Illes Canarias.

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]