Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

S'Agulla Educació Mediambiental

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Entitat fundada al 2004 de Blanes (Girona), sense ànim de lucre. Tenim 2 objectius: recerca del fons marí i l'educació mediambiental.

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]