Observador : Detalls

Observacions fetes: 3 Observacions
3

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

Creu Roja Illes Balears

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Des de Creu Roja realitzem varis projectes de sensibilització ambiental en el litoral. A part, també tenim socorristes en algunes platges de Balears

Àrea de seguiment:

Illes Balears

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]