Observador : Detalls

Observacions fetes: 15 Observacions
15

Veure les seves observacions aquí.

Nom:

José Francisco

Cognoms:

Martín Salom

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Jubilado, antes pescador de arrastre

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]