Observador : Detalls

Observacions fetes: 16 Observacions
46213

Veure les seves observacions aquí.

Nom entitat:

Aula del Mar Cei·Mar UGR

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Técnico del Aula del Mar Cei·Mar de la Universidad de Granada, donde se llevan a cabo labores de divulgación, docencia e investigación sobre el mar

Ciutadans relacionats:

Àrea de seguiment:

Costa Andalusa Mediterrània

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]