Observador : Detalls

Observacions fetes: 0 Observacions

Nom entitat:

Equilibrio Marino

Quin és el teu vincle
amb el mar?:

Buceador hace 6 años con formación en buceo científico, estudiante de ciencias ambientales en la universidad de Málaga, miembro del Club Universitario de Buceo de Granada, secretario y cofundador de la Asociación Equilibrio Marino.

Ciutadans relacionats:

Àrea de seguiment:

Costa Andalusa Mediterrània

Enllaços:

Actualitat

Mapa de les observacions

El nostre portal web web utilitza 'cookies' amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari. Més informació aquí. [ Tancar ]